Skip to main content

Ook deel uitmaken van onze missie? 

“Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken” (Kol. 4:2-3). 

Dank en gebed

We hebben in het afgelopen jaar vaak een beroep gedaan op jullie gebed voor ons. God heeft gehoord; Hij voorzag in een fijn huis in Kampala, Hij gaf veiligheid tijdens al onze reizen naar en door Karamoja. We mochten gezond blijven, Hij genas ziekte en pijn. We danken ook dat Hij de weg duidelijk gemaakt heeft voor de nieuw te zetten stap: verhuizen naar Kotido, een stoffig dorp in Centraal Karamoja.

We vragen op dit moment gebed voor:

  • Kracht, gezondheid, moed en wijsheid om de transitie te maken van de stad naar het platteland.
  • Een woning, het ziet ernaar uit dat we die gaan bouwen.
  • Het loslaten van Obed en Mozes als we ze in Kenia naar school brengen.
  • Open deuren voor het Evangelie in een geestelijk donker gebied.
  • Veiligheid, want de regio Karamoja is berucht vanwege veiligheidsissues (veeroof, gewapende bendes, veel confrontaties tussen leger en rovers).

Word donateur!

AIM is geloofszending. We hebben ons laten uitzenden op onze missie in het geloof dat God zorgt voor ons levensonderhoud. En we zoeken mensen die daar óók in geloven: in samen handen vouwen én deze ineen slaan.

Via AIM kun je een eenmalige donatie doen of structurele donateur worden om ons werk te steunen. AIM beheert ons fonds en betaalt ons uit. Structurele maandelijkse of jaarlijkse bijdragen zijn essentieel om ons volledig aan onze bediening te wijden. AIM heeft een ANBI-status dus je kunt je giften aftrekken van de inkomensbelasting. Doneren kan online óf door het invullen van een SEPA-incassoformulier. Deze laatste is zowel digitaal als uitgeprint aan ons te verzenden. Het invullen ervan kost maar een paar minuten…

Donaties kunnen uiteraard ook gedaan worden via een eigen bankopdracht naar IBAN NL91RABO0155657712 t.n.v. AIM International o.v.v. fonds 24.