Skip to main content

Missie

Wat ons in beweging heeft gebracht…

Wij zien zendingswerk als roeping en voorrecht. Via Mirjams ervaring als “mission kid”, is zending al deel van ons gezin sinds de start van onze relatie. Samen voelden we ons sterk aangetrokken om te dienen waar de kerk jong is het evangelie nieuwe gebieden bereikt. 

De jaren in Zambia en Malawi (2006-2016) lieten ons zien hoe waardevol het is om samen met plaatselijke voorgangers en kerkleiders te mogen bouwen aan de kerk. Er is bijna niets zo mooi als met elkaar de Bijbel te openen en toe te passen op het dagelijkse leven. We merkten dat we gaven hebben gekregen die daarbij van pas kwamen.

We worden gedreven door de liefde van de Heere Jezus, die zich ontfermde over mensen die waren als schapen zonder herder. We houden van Afrika. We verlangen er al jaren naar om weer onderdeel te zijn van Gods werk daar.

Onze verwachting is dat wij met onze ervaring een strategische rol kunnen hebben in het werk dat Africa International Mission doet in Oeganda. In het afgelegen gebied Karamoja zijn wel kerken, maar ook zijn er nog grote groepen mensen niet bereikt met het evangelie. Voor hen is er geen kerk, geen bijbel of iemand die met ze optrekt om Jezus te leren kennen en te volgen. Via toerusting, training en bemoediging van Oegandese voorgangers en evangelisten wordt de kerk versterkt en worden nieuwe groepen bereikt. 

In de achterliggende tijd mocht Cees voor NET Foundation al op bezoek in Karamoja. Vanuit deze oriëntatie is de overtuiging gegroeid dat God ons juist voor dit gebied wil inschakelen. Nu AIM ons aanstelt om met hun team in Oeganda te gaan werken, bevestigt dit de roeping. We geloven dat wij een schakeltje mogen zijn in Gods missie om de mensen van Karamoja tot zijn kudde te maken.